Teen thà thiếu sex chứ không thiếu nhạc

Theo một điều tra mới đây tại Anh, âm nhạc còn quan trọng với giới trẻ hơn cả tình dục.

2/3 tổng số teen được đặt câu hỏi đã trả lời thà bỏ chuyện quan hệ tình dục chứ không từ bỏ iPod. 60% trong nhóm đối tượng từ 16-24 đã chấp nhận chuyện cai sex thay vì cai nhạc trong vòng một tuần. Ở nhóm đối tượng 16-19 thì tỉ lệ này còn tăng lên đến 70%. Công ty Marrakesh Records và Human Capital đã điều tra 1000 bạn tuổi từ 15 đến 24 cho thấy âm nhạc quan trọng như thế nào đối với các bạn trẻ, mgoài ra còn cho thấy thái độ của họ đối với việc trả tiền để nghe nhạc trực tuyến.

70% các teen từ 15-24 tuổi cho rằng họ không hề thấy có tội khi download nhạc bất hợp pháp. Trung bình 43% lượng nhạc mà các teen nghe và chứa trong máy là không được trả tiền. Nếu ở độ tuổi 15-19, con số này tăng lên 49%.

Theo đánh giá của Liên đoàn công nghiệp băng đĩa quốc tế, năm 2008, các mạng ngang hàng bất hợp pháp chiếm đến 95% tổng số download của nhạc số, tương đương với 40 tỷ bài hát download bất hợp pháp trên khắp thế giới. YouTube đang là kênh phổ biến nhất để khám phá nhạc mới với 38%, MySpace chiếm 15% còn Facebook chiếm 8%.