Hài hước biển cấm đỗ xe

Những tấm biển báo chỉ ghi đơn giản “Cấm đỗ xe” đã quá phổ biến? Còn cách nào khác ấn tượng hơn?

Xe đỗ trái phép sẽ bị xịt lốp, tháo biển

Cấm đỗ xe giữa các biển báo

Cấm đỗ xe. 5 phút cũng không. 30 giây cũng không. Không một giây phút nào!

Cấm đứng ở đây. Đừng có nghĩ đến chuyện đỗ xe ở đây.

Lý do không được đỗ xe tại đây:
Tại nạn bất ngờ sẽ ập xuống đầu bạn.
Dây giày bạn sẽ chẳng còn chặt.
Những con sóc điên sẽ đột nhập nhà bạn.
Thức ăn trong tủ lạnh sẽ bị thiu một cách bí ẩn.
Xe của bạn sẽ phát ra âm thanh lạ, và
chẳng ai thèm nói chuyện với bạn trong các bữa tiệc.

Một trò tếu táo. Chữ P đã bị sửa thành B, để thông báo “Cấm đỗ xe” trở thành “Cấm sủa”

Chỗ đỗ chỉ dành cho xe Aston Martin. Tất cả xe khác sẽ bị đè nát.

Hơn mọi lời nói!

Đề nghị không đỗ xe trên chốc biển báo này (!)

Khi biển “Cấm đỗ xe” bên dưới không có tác dụng, người ta phải treo thêm biển đe doạ: “Chiếc xe cuối cùng đỗ ở đây vẫn đang mất tích”

Khu vực đỗ xe tư nhân. Các xe đỗ bất hợp pháp sẽ bị xử lý bằng búa tạ, đập phá, đốt cháy, và phun sơn những lời khiếm nhã