Ước mơ & hiện thực

Đơn giản thôi… Hãy làm theo những gì tụi tớ hướng dẫn. Bạn sẽ thấy ngay kết quả!

Hãy điền vào phía cột bên trái những yêu cầu mà tớ đã ghi ở cột bên phải. Sau khi hoàn thành mới nhìn xuống đáp án nhé!  

Điền vào đây nhé Điền 1 số bất kí
Tiếp tục điền 1 số bất kì khác
Hãy điền tên 1 người khác giới
Tiếp tục điền tên 1 người khác giới khác
Điền 1 tên bất kì (người thân hoặc bạn bè của bạn)
Điền 1 tên bất kì khác (người thân hoặc bạn bè của bạn)
Tiếp tục điền 1 tên bất kì khác (người thân hoặc bạn bè của bạn)
Điền tên 1 bài hát
Điền tên 1 bài hát khác
Điền tên 1 bài hát khác nữa
Tiếp tục điền tên 1 bài hát nữa

Ví dụ đây là bảng kết quả của bạn!

Điền vào đây nhé

Điền 1 số bất kí

13

Tiếp tục điền 1 số bất kì khác

Ngọc

Hãy điền tên 1 người khác giới

Quân

Tiếp tục điền tên 1 người khác giới khác

Mai

Điền 1 tên bất kì (người thân hoặc bạn bè của bạn)

Linh

Điền 1 tên bất kì khác (người thân hoặc bạn bè của bạn)

Thu

Tiếp tục điền 1 tên bất kì khác (người thân hoặc bạn bè của bạn)

“Chiếc khăn gió ấm”

Điền tên 1 bài hát

My heart will go on

Điền tên 1 bài hát khác

Tình yêu tôi hát

Điền tên 1 bài hát khác nữa

How do I live Tiếp tục điền tên 1 bài hát nữa

 

Ngọc là người bạn yêu. Quân là người bạn thích nhưng không thể đi đến 1 kết cục.

Mai là người bạn muôn chăm sóc nhất. Linh là người luôn biết những điểm tốt của bạn và Thu chính là ngôi sao may mắn của bạn.

“Chiếc khăn gió ấm” là ca khúc thích hợp của bạn và Ngọc. My heart will go on là ca khúc hợp với bạn và Quân, Tình yêu tôi hát kể về suy nghĩ và cảm giác của bạn. Và cuối cùng How do I live tiết lộ cảm giác của bạn về chuyên giới tính!